chapitre-perso

ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ ВЪВ ФРАНЦИЯ

АКТЕРИМ наема работници на трудови договори съобразени с френското трудово право независимо от националността им.

Това им гарантира защита от момента на назначаване и френска соцална осигуровка.

На чуждестранните данъкоплатци им се удържа данък върху дохода директно от заплатата в съответствие с международните споразумения между страните.

Например, размера на данъка може да бъде от 20 до 100 евро в зависимост от броя на изработените часове.

 

Искате ли да се присъедините към нас?

Направете  си личен акаунт за да разберете как да работите с нас.

Създаване на личен акаунт