qui sommes nous

КОИ СМЕ НИЕ ?

АКТЕРИМ е група от френски агенции за временна заетост, специализиранa в предоставянето на персонал основана от Лоран ГЛЕЙO през 2004 г. със седалище Рен.

За 13 години АКТЕРИМ се превърна в основен фактор в сферата на временната заетост във Франция, специализирайки се в предостав́янето работна ръка от Европейския Cъюз в строителния сектор, индустрията и преработката на селскостопанска продукция.

Вече предлагаме, в ц́́́́́яла Франция, кадри със специфични умения с основен ангажимент: равни права и условия. Всички наши служители, без изключение, имат равни права: правото на френски трудов договор и френска социална защита.

 

Нашите ценности

В АКТЕРИМ най-важното качество което търсим е компетентността на нашите сътрудници. Качеството на предоставените услуги е гарантирано както от опита, така и от мотивацията на международния състав на персонала. Принципът нa равни права и условия, които е в основата на нашата фирма, се прилага за целия персонал, както на постоянните работнитци така и на временно заеите.

 

АКТЕРИМ е европейска компания съчетаваща прагматизъм и правилен подход на обслужване. Наше задължение е да отговорим индивидуално на изискванията и желанията на клиентите ни в търсенето на специфични кадри.Ние сме конкурентно способни на международно ниво благодарение на международния състав на работниците ни. По този начин ние затвърждаваме нашите позиции и на европейско ниво. И тази година затвърждаваме тази позиция, назначавайки персонал от няколко европейски държави. Това наше желание е неразделна част от постоянното търсене на специфични кадри и отговорността която имаме към временните работници, а именно да създадем благоприятни условия нужни за един ползотворен професионален опит.

 

В АКТЕРИМ отдаваме огромно значение на близостта и на мрежата от бюра за подбор на персонал които сме си изградили във всяка набелязана от нас държава. Отношенята основани на взаимно доверие са от съществено значение за да можем да бъдем максимално полезни на временно заети работници през целия период на взаимното ни съдружие и за целта АКТЕРИМ в никакав случай не използва чужди компании за набиране на персонал.

 

Искате ли да се присъедините към нас?

Направете  си личен акаунт за да разберете как да работите с нас.