qui sommes nous

НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ Унгария

Нашите екипи по подбор на персонал активно присъстват в страните, в които провеждаме подбора. Става въпрос за наши собствени офиси, които са на място за да класират всички наши кандидати, желаещи да работят във Франция.

Нашите офиси в Унгария извършват всички необходими проучвания на място за да класират всички кандидати, преди те да се ангажират с нас. Това са нашите разузнавачи, които проверяват всички детайли с кандидатите, както за необходимите квалификации за професията така и за административните условия.

Екипите ни за подбор на персонал са необходимата и достатъчна база, която е нужна за успешния старт на новодошлите временни работници, които се присъединяват към екипът ни във Франция.След финалния етап от подбора, ние поемаме формалностите по намирането и резервацията на жилищата на персонала за целия срок на договора.

 

ЕКИП на място

Атила Палxеги : Ръководител на набирането на персонал в Европa. Той ръководи центровете за набиране на персонал в Унгария и Румъния и внедрява екипи за подбор на персонал в целевите страни. Той отговаря за назначаването на временни работници във френски фирми.

 

Андреа Шафер : Ръководител по назначаването на временните работници и административните процедури за всички френски фирми с Атила Палxеги както и правилното провеждане на административните процедури за трудовите договорикъсаещи персонала.

Ivanka Tosheva  : 
Тя предоставя най-добрите професионалисти и вече сформираните екипи използвайки всички възможни средства. Тя информира кандидатите за административните процедури, необходимите документи за предоставяне и необходимите умения които кандидатите трябва да имат за съответната професия.
Тя предоставя всичката необходима информация относно цялостното функциониране на фирмата и на агенциите в отделните градове и също така информира бъдещите временни работници относно правата и задълженията им на работа както и тези на работниците и служителите. След индивидуалните интервюта, тя подбира най-добрите позиции и ако е необходимо, тя сформира екипите. Преди започването на работа тя информира бъдещите колеги за всички изисквания, свързани с техническите спецификации и оборудването, което трябва да имат за съответната професия.
Тя е посредникът между френските екипи и временните работници за да се улесни интегрирането им - Тя представлява и промотира образа на АКТЕРИМ в България.