chapitre-metiers

Изграждане и благоустройство


  Изолаторчикът работи на нови строежи (или строителни...
  Тази професия се състои в поставянето на изолант който...
Кофражистите-бетонджии правят кофражи и монтират готови...
  Дали на открито или на закрито, професията на мазача е...
Мозайкаджиите полагат трайни, гладки повърхности от...
  Той извършва подготвителни и спомагателни работи при...
Длъжността на шпакловчика се състои в осигуряването на...
  Занимаващите се с този занаят отговарят за поставянето...
  Паркетчията е строителен работник с длъжност подобна на...
Строител- монтажник на скеле : издига трайни метални...

 1 2 > >>