qui sommes nous

№ 1: процеса на набиране на временнен персонал

АКТЕРИМ е компания за набиране на персонал, специализирана в областа на Човешките Ресурси, в класическия вариант на временна заетост и особено при набирането на кадри със специфични умения.

Ние придружаваме нашите клиенти във всяка мисия за да могат да наемат най-подходящия служител или екип. Голяма част от нашите консултанти са чужденци и говорят свободно английски, румънски, унгарски, български, арабски или испански език, което значително улеснява контакта с временно наетите работници. В търсенето на специфични кадри, ние продължаваме да разширяваме хоризонта си на търсене в рамките на страните от Европейския съюз.

АКТЕРИМ наема работници с френски трудови договори съобразно френските закони и с френска социална защита. По този начин гарантираме на нашите служители легален престой, сигурност и пълна транспарентност, а на клиентите ни административна сигурност.

 

N°2 : Нашите преки назначения и без такса за работника

Директното набиране на персонал в офисите ни в конкретните страни се утвърждава през годините. В никакъв случай не използваме чуждестранни компании и не използваме посредник за набирането на временнен персонал. Този процес на подбор на персонал е сила която ни гарантира висока реактивност в процеса на назначаване.

Много е важно да се знае, че процеса по набиране на временни работници е абсолутно безплатен и не може да бъде обект на никъв финансов ангажимент от страна на кандидата.

Изискването на заплащане по време на процеса на набиране на персонал е незаконно. Ако по време на подбора, станете свидетел или жертва на подобно отношение, молим ви да се свържете с нас за да можем да вземен необходимите мерки.

 

N°3: Нашите знания относно специфичните умения

С цел предоставянето на точният работник със специфични умения, нашите бизнес консултанти посещават множество строителни изложения и строителни обекти. По този начин консултантите ни добиват ясна представа за конкретните нужди на клиента. В последствие те следят за правилното изпълнение на целия работен процес.

Ето как гарантираме целоста и качеството на услугата. Целта ни е, с течение на времето, да изградим солидни връзки с клиентите ни, благодарение на постоянното качество на обслужване. Приоритетът ни е трайните бизнес връзки, а не реализирането на моментни продажби. Такива са и отношенията ни с нашите работници с идеята да можем да им осигурим трайни ангажименти и да изградим коректни отношения помежду ни.

 

Искате ли да се присъедините към нас?

Направете  си личен акаунт за да разберете как да работите с нас.