chapitre-metiers

Хидроизолаторчик

chapitre-metiers

Нашата визия за професията

 

Длъжността на хидроизолаторчик се състои в осигуряването на изолационно покритие на сгради и съоръжения с цел да ги предпази от влагата (покривни тераси, балкони, паркинги, тераси, сутеренни стени, настилки на мостове). Той владее техниката за изпълнение на хидроизолации : хидроизолация в местата на съединяване на изолируеми повърхности с метални части, деформационни фуги и др. , изолация на външни стени на спускащи се кладенци и кесони при агресивна среда ; направа на изолации с нерулонни материали ; монтиране на металически диафрагми ; обработка и уплътняване на нестандартни фуги, шупли и пукнатини ; отстраняване на течове в облицовките на подземни съоръжения.


Основни качества и умения

Той знае начините за приготовляване на основните смеси, лепила и разтвори и последователността на различните операции. Запознат е с ползването на различната механизация при изолациите, почистването на повърхностите преди изолация, приготовляване на топъл битум и лепило, монтаж на форми от изолационен материал по тръбопроводи и плоскости, извършване на груби замазки на прави повърхнини и тръбопроводи, монтаж на ламаринени покрития, начините за направа на изолация на плоски повърхнини, правилата за обработка на фуги и отвори, назначението на защитните средства и приспособления, устройството и правилата за направа на защитни покрития върху изолациите.


Нужните качества и умения

Хидроизолаторчикa трядва да има стабилни познания относно технологията на различните видове изолация, да е прецизен в прилагането им, спазвайки мерките за сигурност. За този пост се изисква сръчност и физическа устойчивост. Той координира работата на екипа на всеки обект.

ЦЕЛТА НА АКТЕРИМ: ДА ВИ ПОМОГНЕ ВЪВ ВАШЕТО ТРСЕНЕ

Нашата фирма постоянно набира работници в секторите на строителството, производството, логистиката и селскотостопанство. 

За повече информация относно процеса на назначаване и нужните документи, можете да създадете собствен профил на нашия сайт. По този начин ще имате пълен достъп до информацията която ви е необходима за да кандидатствате.