chapitre-metiers

Строител- монтажник на скеле

chapitre-metiers

Нашата визия за професията

Строител- монтажник на скеле : издига трайни метални конструкции (строителство, шлюзове, мостове, ...) или временни (скеле, стойки, шатри, ...), състоящи се от различни предварително сглобени елементи или по-често предварително монтирани в съответствие с правилата за безопасност. Той издига и монтира тези метални елементи

Основните й характеристики

Работа в екип

Монтажниците на скеле издигат и монтират метални скелета и осигуряват изолацията и покритието на тераси и покриви, поставят и фиксират улуци, стоманени съдове, вертикални тръби за отвеждане на дъждовна вода. Те могат да използват машини, като за целта се нуждаят от разрешителни : за подвижни платформи- 386 CACES R и за подвижни кранове- CACES R 383.

Желание за добре свършена работа

Както за всяка професия в стрителството, монтажниците на скеле трябва да се съобразяват с основните мерки за сигурност както при използването на машини и превозни средства така и при използването на материали. За служителите които желаят, АКТЕРИМ предлага обучения за мерките за сигурност.

Разновидности в професията на Строител- монтажник на скеле

Полагане на метално скеле: след изграждането на скелето позволяващо нанасянето на покритието, металните стени са фиксирани. Полагане на Треспа®(вентилируемата фасада) : поставянето на този материал се извършва с различни структурни елементи, които са предварително предоставени на монтажника. Керамично полагане: поставяне на керамично покритие(плочи) на външната част на сградата.


Les matériaux du bardage

  • bardage bois : le plus traditionnel et le plus fréquemment utilisé 
  • pierre, ardoise, terre cuite : des matériaux naturels nobles, mais onéreux avec une finition 
  • bardage métallique et tôle de bardage : souvent spécifique aux bâtiments industriels et agricoles,
  • PVC : économique et résistant,
  • béton : destiné aux gros ouvrages,
  • composite : en très fort accroissement.

 

ЦЕЛТА НА АКТЕРИМ: ДА ВИ ПОМОГНЕ ВЪВ ВАШЕТО ТРСЕНЕ

Нашата фирма постоянно набира работници в секторите на строителството, производството, логистиката и селскотостопанство. 

За повече информация относно процеса на назначаване и нужните документи, можете да създадете собствен профил на нашия сайт. По този начин ще имате пълен достъп до информацията която ви е необходима за да кандидатствате.