bg camion

Шофьор на тежкотоварен автомобил

bg camion

 

Нашата визия за професията


Шофьорът на тежкотоварен автомобил притежава свидетелство за правоуправление на МПС, категория "С" и "Е". Той управлява и обслужва тежкотоварни автомобили като камиони със или без ремаркета или автомобили за превоз на стоки, течности или тежки материали на къси или дълги разстояния. Също така, извършва поддръжка и незначителни ремонти на превозното средство, организират сервизно обслужване и основни ремонти.

 

Основни характеристики

 

Да извършва eжедневно технически оглед на МПС, оценява теглото за съобразяване с ограниченията за товар и гарантиране на безопасно разпределение на тежестта и да се съобразява с определени изисквания на клиента.

Да спазва правилника за вътрешния трудов ред, както и да изпълнява всички други задължения, произтичащи от нормативен акт или индивидуалния трудов договор. Има вероятност да му бъдат възложени международни курсове, които траят няколко дена и за които е желателно да владее чужди езици.

Внимателен

 

Спазването на правилника за движение е едно от най-важните условия за професията. От шофьора се изисква винаги да поддържа в изправност управляваното МПС, да бъде внимателен за стоката каято превозва(и да оказва помощ при товарене и товароразтоварни дейности). Периодични обучения За упражняването на тази професия, шофьорите трябва постоянно да обновяват знанията и уменията си. Всеки водач трябва да има карта за квалификация, която се получава след преминаване на специални курсове за начална кавалификация.Картата е с валидност от 5 години, следователно има периодични обучения на всеки 5 години. Периодично се подновяват и документите за физичхеска годност и правоспособност за управление на МПС. Агенциите АКТЕРИМ предлагат всички нужни обучения.

ЦЕЛТА НА АКТЕРИМ: ДА ВИ ПОМОГНЕ ВЪВ ВАШЕТО ТРСЕНЕ

Нашата фирма постоянно набира работници в секторите на строителството, производството, логистиката и селскотостопанство. 

За повече информация относно процеса на назначаване и нужните документи, можете да създадете собствен профил на нашия сайт. По този начин ще имате пълен достъп до информацията която ви е необходима за да кандидатствате.