ТЪРСЕНИ ПРОФЕСИИ

Работник скад -домакин

chapitre-cariste

 

Нашата визия за професията

 

Домакина на склад и складови помещения осъществява цялостната дейност по получаването, съхраняването и отпускането на стоки, материали и готова продукция. Извършва проверката на качеството (качество, хигиена, безопасност, спазване на срокове) и често му се налага да изоплзва подемно транспортна техника като мотокари, електрокари и т.н.

 

Основни характеристики

 

Организиран и подреден

 

Тази професия изисква силна организация за да се избегнат грешки и закъснения при съхранението и при изпрщането на стоки. Това вкючва организационни умения относно инструкциите по подготовка и съхранението на стоките съобразно очакванията на клиентите. Домакинът на на склада cъщо така контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружителните документи.

Адаптивност

 

Според оборудването на работното място, домакинът трябва да може да се адаптира с работата с компютър и други автоматизирани системи за организация на складовата дейност или да е способен да работи без употреба никаква технология.

 

Работа в екип

 

Работата на домакина на склад е в центъра на призводствената верига.Той работи в сътрудничество с екипи по логистика, транспорт и управление. Ето защо е нужно домакинът да може да работи в екип и да бъде солидарен.

ЦЕЛТА НА АКТЕРИМ: ДА ВИ ПОМОГНЕ ВЪВ ВАШЕТО ТРСЕНЕ

Нашата фирма постоянно набира работници в секторите на строителството, производството, логистиката и селскотостопанство. 

За повече информация относно процеса на назначаване и нужните документи, можете да създадете собствен профил на нашия сайт. По този начин ще имате пълен достъп до информацията която ви е необходима за да кандидатствате.